Ненапојуван ролери

  • Unpowered roller

    Ролери без напојување

    Ролери за напојување е компонента на тркалезно тркалање што ја движи подвижната лента или ја менува неговата насока на трчање. Може да се подели на два вида: погонски валјак и управувачки валјак. Погонскиот валјак е главната компонента за пренос на енергија. Ролерот за возење е поделен на единечен валјак за напојување (аголот на завиткување на ременот до ролериот за напојување е под 200 ° до 230 °), ролери со повеќе моќности (општо користени за голема моќност) и ролери со двојна моќност (аголот на завиткување е до 350 °) Потребно ...