Пластичен валјак

  • Plastic roller

    Пластичен валјак

    Новиот модел се однесува на пластичен валјак, кој се состои од цилиндар, краен капак, вратило на валјак, уред за елиминирање на бучава и изолација на топлина и уред за отстранување на статичка електрична енергија. Оската на валјакот е цилиндрична, цилиндерот е шуплив цилиндричен, цилиндерот е завиткан на надворешната страна на вратилото на ролерот, крајните капаци се наредени на двата краја на цилиндарот, внатрешните структури на крајните капаци на двата краја се конзистентни, лежиштата се фиксираат во внатрешноста на лежиштето ...