О подвижна лента

  • O belt conveyor

    О подвижна лента

    Транспортерот на автопатот е погоден за пренесување на сите видови кутии, вреќи, палети и друга стока. Масовно материјали, мали предмети или неправилни предмети треба да се стават на палети или во кутии за обрт. Може да пренесе единствено парче тежок материјал или да носи голем удар. Лесно е да ги поврзете и филтрирате линиите на тапанот. Може да формира комплексен логистички систем за транспорт со повеќе тапански линии и други подвижни ленти или специјални машини за да се исполнат различните барања на процесот. Ролерот за редење ...