Подвижен транспортер

  • incline conveyor

    подвижна подвижна лента

    Предности на подвижни ленти за качување: 1. Ниска цена, погодно поставување и одржување, едноставна структура, голема брзина на пренос и стабилност. Транспортер за брз напојување, подвижна подвижна лента за полнење и истоварување, 2. Стабилно пренесување, без релативно движење помеѓу материјалот и подвижната лента, може да избегне оштетување на транспортерот; во споредба со другите транспортери, бучавата е помала, погодна за работна средина Потребна е тивка фаза. Малите тркала се цврсти гумени тркала ...